• DYDAKTYKA – WYCHOWANIE

    WYCHOWANIE : dynamiczny, złożony układ oddziaływań społecznych (…) wywołujących zmiany w osobowości człowieka, tym oddziaływaniom poddawanego / A.Gurycka/; społecznie uznawany system działania pokoleń starszych na...1 min

error: Content is protected !!
Skip to content