3
Udostępnij
 1. Instytucjonalne rozgraniczenie systemów logistycznych ( makrologistyka, mikrologistyka, metalogistyka).
 2. W ujęciu makro mają one charakter ogólnogospodarczy. Mogą dotyczyć, np. systemów logistycznych w danym kraju lub świecie , czyli np. logistyka globalna.
 3. Systemy mikrologistyki dotyczą logistyki poszczególnych jednostek gospodarczych – przedsiębiorstw. System jest także utożsamiany z systemem logistycznym pojedynczego podmiotu gospodarczego, który funkcjonuje na rynku. Dotyczy więc działalności logistycznej każdego przedsiębiorstwa: produkcyjnego, usługowego lub handlowego.
 4. Metalogistyka jest systemem pośrednim pomiędzy logistyką w ujęciu makro i mikro. Metalogistyka obejmuje wiele przedsiębiorstw i procesów zachodzących między tymi przedsiębiorstwami.

Przykładem makrologistyki jest system logistyki transportu w danym kraju. Można dokonać szybkiej analizy poznawczej krajów o podobnej powierzchni.

Przykładem mikrologistyki jest system logistyki transportu danego przedsiębiorstwa. Warunkiem koniecznym zaistnienia systemu transportu w firmie jest posiadanie trwałych środków transportu.

Przykładem metalogistyki jest system logistyki transportu, który jest pośredni pomiędzy mikro- a makro-. System taki będzie obejmować wydzielony obszar rozwiązania transportu w skali makrologistyki i powiązane systemy logistyki w ujęciu mikro. Przykładem może być system transportu w całym łańcuchu dostaw wielu współpracujących firm, w tym również operatora logistycznego.

5. Rozgraniczenie systemów mikrologistyki : logistyka szpitali, wojskowości, przedsiębiorstw oraz innych organizacji.

System metalogistyki firm logistycznych dotyczy firm świadczących usługi logistyczne. Firmy te (operatorzy logistyczni, spedytorzy i inne firmy transportowe, jak i centra logistyczne) , współpracując ze sobą w obrębie danego regionu. MOże przyjmować postać mieszaną. W łańcuchu  dostaw współpraca (kooperacja) może obejmować zarówno firmy produkcyjne działające w jednym łańcuchu dostaw.

6. Rozgraniczenie systemów metalogistyki (kooperacja firm produkcyjnych, firm logistycznych oraz firm logistycznych i produkcyjnych).

Rozgraniczenie systemów logistyki przedsiębiorstw (logistyka przemysłu, usług, handlu).

ZADANIE DO WYKONANIA

Na podstawie opisu systemu ustal, jaki rodzaj systemu logistycznego opisano. Wypełnij tabelę oraz uzasadnij wybór.

Opis systemu  / Rodzaj systemu logistycznego – ogólny oraz szczegółowy

a) firma pośrednicząca w handlu sprzętem komputerowym  (mikrologistyka oraz logistyka przedsiębiorstw  – także dla pozostałych)

b) operator logistyczny współpracujący z firmą będącą producentem oraz z firmą dostarczającą elementy niezbędne do produkcji wyrobów przez producenta,

c) instytucja finansowa – bank

d) centrum logistyczne świadczące swoje usługi na terenie Europy

e) szpital powiatowy.

Odpowiedz na pytania:

Jak dzielimy logistykę według kryterium instytucjonalnego?

Co to jest metalogistyka ?

W jakich sytuacjach mamy do czynienia z logistyką globalną?

Zakres odpowiedzialności i obowiązków w magazynie

W magazynach przedsiębiorstw zatrudniani są pracownicy głównie na dwóch stanowiskach:

 • kierownika magazynu
 • magazyniera.

W magazynie mogą pracować również : pakowacze, dyspozytorzy magazynowi, operatorzy sprzętu.

Zakres odpowiedzialności i obowiązki magazyniera:

 • przyjmowanie materiałów i towarów do magazynu – ich odbiór, kontrola ilościowa i jakościowa oraz sporządzenie odpowiedniej dokumentacji,
 • rozmieszczanie przyjętych materiałów i towarów na miejsca na regałach lub polach odkładczych,
 • zabezpieczenie materiałów i towarów przed uszkodzeniem, zniszczeniem i kradzieżą,
 • wydawanie towaru zgodnie z ustalonymi w przedsiębiorstwie zasadami, np. wg.pierwsze weszło-pierwsze wyszło (FIFO) lub ostatnie weszło – pierwsze wyszło (LIFO),
 • wysyłanie materiałów i towarów zgodnie z potrzebami,
 • prowadzenie ewidencji przepływu materiałów i towarów przez magazyn.

Zakres odpowiedzialności i obowiązki kierownika magazynu :

 • planowanie długoterminowych i krótkoterminowych prac magazynowych,
 • ustalanie budżetu magazynu,
 • określanie wskaźników logistycznych prac magazynowych,
 • planowanie zagospodarowania przestrzeni magazynowej,
 • dokonywanie doraźnych kontroli dostępnego zapasu w magazynie,
 • planowanie, organizowanie i kontrolowanie pracy personelu magazynowego,
 • instruowanie personelu magazynowego o sposobach prawidłowej pracy, zasadach bhp i ppoż., uwzględniając w tym prace z towarem niebezpiecznych i szkodliwym dla zdrowia,
 • nadzorowanie przebiegu prac magazynowych,
 • raportowanie i prowadzenie sprawozdawczości wyników prac magazynu,
 • analizowanie niezawodności operacji wykonywanych w magazynie,
 • analizowanie wyników inwentaryzacji w magazynie,
 • minimalizowanie zapasu zdezaktualizowanego,
 • opracowanie usprawnień organizacyjnych i wprowadzanie ich w życie.

Obowiązkiem pracodawcy zatrudniającego wszystkich pracowników jest zapewnienie wszelkich środków trwałych niezbędnych do wykonania pracy.

źródło pomocnicze : diffin str 48/48 / 184 / 185


Like it? Share with your friends!

3
admin

0 Comments

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

error: Content is protected !!
Skip to content