Logistyk – Pytania do opracowania

1 min


0
Udostępnij

Zestaw I.

 1. Podaj definicję logistyki oraz systemów logistycznych.
 2. Co to jest strategia przedsiębiorstwa.
 3. Scharakteryzuj poziom obsługi klienta.

Zestaw II.

 1. Scharakteryzuj centra logistyczne.
 2. Jaki jest udział transportu w realizacji strategii logistycznej?
 3. Omów strategię „Just-in-time”.

Zestaw III.

 1. Na czym polega konkurencyjność produktu lub usługi?
 2. Jakie podsystemy składają się na łańcuch przemieszczania dóbr?
 3. Omów podział centrów logistycznych.

Zestaw IV.

 1. W jakich przypadkach można stosować „Just-in-time”?
 2. Jaki zakres obowiązków ma logistyk w przedsiębiorstwie przemysłowym lub handlowym?
 3. Scharakteryzuj techniki informatyczne wykorzystywane w logistyce?

Zestaw V.

 1. Z jakich strumieni składa się łańcuch przemieszczania dóbr?
 2. Scharakteryzuj transport wewnątrzzakładowy.
 3. Podaj definicję poziomu obsługi klienta.

Zestaw VI.

 1. Scharakteryzuj globalne koszty logistyki w transporcie (GKLT).
 2. Omów rolę informacji w logistyce.
 3. Podaj definicję łańcucha dostaw.

Zestaw VII.

 1. Omów rodzaje zapasów?
 2. Scharakteryzuj strategię efektywnej obsługi klienta.
 3. Jakie znasz strategie logistyczne?

Zestaw VIII.

 1. Scharakteryzuj łańcuch dostaw.
 2. Jakie wyróżnia się podstawowe modele osiągania konkurencyjności?
 3. Omów metodę MRP.

Zestaw IX.

 1. Wymień etapy realizacji strategii w firmie.
 2. W jaki sposób logistyka przyczynia się do osiągania konkurencyjności przez produkt lub usługę?
 3. Scharakteryzuj terminale kontenerowe.

Zestaw X.

 1. Jakim wymaganiom musi odpowiadać strategia logistyczna?
 2. Co wpływa na poziom obsługi klienta/
 3. Co to jest optymalna partia dostawy.

Zestaw XI.

 1. Scharakteryzuj metody wyboru dostawcy.
 2. Scharakteryzuj koncepcję MRP.
 3. Omów strategię planowania zapotrzebowania materiałowego.

Zestaw XII.

 1. Co obejmują procesy logistyczne.
 2. Znaczenie logistyki w racjonalizacji kosztów działalności przedsiębiorstwa.
 3. Infrastruktura, jej podział i rola w działaniach logistycznych.

Zestaw XIII.

 1. Omów koncepcję obsługi klienta i jej znaczenie w działaniach logistycznych.
 2. Co należy czynić, aby poprawić obsługę klienta?
 3. Omów koszty działań logistycznych.

Zestaw XIV.

 1. Podaj definicję zarządzania logistycznego.
 2. Wymień metody stosowane przy opracowywaniu strategii.
 3. Jakie wyróżniamy procesy logistyczne?

Zestaw XV.

 1. Podaj definicję infrastruktury i jej podział.
 2. Omów rolę łańcucha dostaw.
 3. Scharakteryzuj EDI.

Zestaw XVI.

 1. Co obejmuje infrastruktura transportowa?
 2. Scharakteryzuj miejsce logistyki w przedsiębiorstwie.
 3. Omów znaczenie zasady Just-In-Time w działalności logistycznej.

Zestaw XVII.

 1. Podaj definicję sieci logistycznej oraz jej rodzaje.
 2. Jaka jest rola informacji w logistyce.
 3. Co obejmują koszty logistyczne.

Zestaw XVIII.

 1. Omów zadania logistyki zaopatrzenia.
 2. Przedstaw podstawowe kryteria wyboru dostawców.
 3. Scharakteryzuj kryteria niezawodności dostaw.

Like it? Share with your friends!

0
admin

0 Comments

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

error: Content is protected !!
Skip to content