1
Udostępnij

CEL PORÓWNAWCZY I WYCHOWAWCZY

CHARAKTER MATERIAŁU NAUCZANIA

WŁAŚCIWOŚCI PSYCHICZNYCH UCZNIÓW

POZIOM WYKSZTAŁCENIA

WYPOSAŻENIE STANOWISK

ŚRODKI DYDAKTYCZNE

ZASADY KSZTAŁCENIA (DYDAKTYCZNEGO) – NORMY POSTĘPOWANIA W CELU PRZYSWOJENIA WIEDZY UCZNIOWI

 • poglądowości [ rozwój zainteresowań zawodowych treścią i przebiegiem zajęć;
 • przystępność [ stopniowanie trudności]
 • aktywny udział [ nie zastępować ucznia w pracy, stopniować trudności];
 • systematyczność [ stałe rozszerzanie zakresu wiadomości];
 • trwałość wiedzy [ nowy materiał – nauka pamięciowa];
 • operatywność [ wiedza przydatna w sytuacjach życiowych];
 • teoria z praktyką [ wykorzystanie doświadczeń do wyjaśnienia określonych teorii (trudności);
 • samokształcenie [ wyrabianie u ucznia nawyku poszerzania zakresu wiadomości.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE (NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, MASZYNY, URZĄDZENIA DO NAUKI)

 • słowne [teksty drukowane lub pisane],
 • wzrokowe [ modele, obrazy, mapy, wykresy]’
 • techniczne środki wzrokowe oraz słuchowe;
 • środki informacyjne [ wystawy, stanowiska pracy].

KONTROLA I OCENA W KSZTAŁCENIU I DOSKONALENIU ZAWODOWYM

 • STOPIEŃ ZREALIZOWANIA.
 • WŁAŚCIWY UKŁAD TREŚCI.
 • DOBÓR METOD NAUCZANIA.
 • ORGANIZACJA PRACY UCZNIÓW.

METODY KONTROLI TRADYCYJNEJ:

 • ustna, pisemna, książka, zajęcia praktyczne, prace laboratoryjne, obserwacja.

METODY ZAUTOMATYZOWANE:

 • teksty, komputer, samokontrola.

FORMY OCEN:

 • pisemne, ustne.

PRZEDMIOT I KRYTERIA OCEN (OCENA DOTYCZY JAKOŚCI I ZAKRESU WIEDZY):

 • znajomość faktów (zjawisk, danych liczbowych),
 • znajomość uogólnień (pojęć praw),
 • zasób i jakość umiejętności, nawyków i przyzwyczajenia,
 • rozumowanie,
 • błędy rzeczowe,
 • znajomość wzorów,
 • sposób i wyniki obliczeń,
 • terminologię,
 • wartość rysunków oraz schematów,
 • wygląd.

Like it? Share with your friends!

1
admin

0 Comments

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

error: Content is protected !!
Skip to content