mgr inż. Grażyna Szostok ( O mnie )

Udostępnij

Politechnika Śląska – Praca inżynierska napisana w Katedrze Stosowanych Nauk Społecznych

Społeczny sens zmian na przykładzie Rudzkiej Służby Zdrowia.

mgr inż. Grażyna Szostok  www.gsgraph.com tel. 723 585 373

e-mail: gszostok78@gmail.com

Politechnika Śląska w Gliwicach -Wydział Organizacji i Zarządzania

Studia wyższe zawodowe na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji o specjalności: Zarządzanie Przedsiębiorstwem

Praca inżynierska napisana w Katedrze Stosowanych Nauk Społecznych

Temat pracy dyplomowej inżynierskiej:

Społeczny sens zmian na przykładzie Rudzkiej Służby Zdrowia.

Politechnika Śląska w Gliwicach

Wydziału Organizacji i Zarządzania  (studia magisterskie)

Studia magisterskie na kierunku Zarządzanie i Marketing Specjalności: Zarządzanie Przedsiębiorstwem

stypendium naukowe

Politechnika Śląska – Ośrodek Badań i Doskonalenia Dydaktyki  – Kwalifikacje do pracy Nauczycielskiej

Uniwersytet Śląski (Wyższa Szkoła Zarządzania) – Szkolny doradca zawodowy

Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu (przy Instytucie Logistyki i Magazynowania) Wydział Zarządzania i Logistyki Studia Podyplomowe w zakresie Logistyki i Spedycji  (obrona z transportu i spedycji )

Studia doktoranckie – Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechnika Śląska – kierunek – INFORMATYKA

Obecnie pisanie pracy doktorskiej i artykułów naukowych.

Praca – Zastosowanie technik eksploracji danych do budowania grup uczniowskich.

Gromadzenie danych statystycznych i ich wykorzystanie w procesach decyzyjnych – algorytm klasyfikacji.

– konstrukcja programu z użyciem narzędzi virtual reality oraz sztucznej inteligencji oraz matematyczne modele uczenia.

Zmiana tematu (rozszerzenie o eksplorację danych w działach oiomow-ych i neurologicznych – obecnie pisanie książki – jak można funkcjonować po śpiączce farmakologicznej.

Nauczyciel w Zabrzańskim Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Rudzie Śląskiej – prowadzenie zajęć z zakresu informatyki .

Centrum Kształcenia Ustawicznego Ekonomistów w Chorzowie *8 lat pracy dodatkowej jako nauczyciel dla osób dorosłych.

Obecnie praca w Zespole Szkół nr 4 w Rudzie Śląskiej od 2006 r. do nadal

Umiejętności Administrator sieci komputerowych I stopnia – system Windows, Novell, Linux; praca w systemach Linux, Windows, MacOs, Microsoft Visual studio , bazy danych.

DODATKOWA DOKUMENTACJA – KURSY I SZKOLENIA

Kurs Administratora Sieci Komputerowych 1 st. – Nabycie umiejętności zarządzania sieciami. Obsługa systemu operacyjnego: Linux, Windows, Novell.

Certyfikat – „Poprawne realacje nauczyciel – uczeń”.

Szkolenie – Edukacja w Unii Europejskiej – wyzwania nauczyciela XXI wieku.

Zaświadczenie – „ Jak diagnozować „na wejściu” informacje i umiejętności dzieci  i uczniów z zakresu doradztwa zawodowego”.

Warsztaty metodyczne :Neurodydaktyka w szkole

(nawiązanie do neurologii) !!! pacjent w śpiączce farmakologicznej i jej skutki

oraz zaprojektowanie programu do analizy form nauki.

Biostatystyka (biometria) – biologia, statystyka, adaptacja metod statystycznych na potrzeby prac badawczych związanych z medycyną, genetyką.

– projektowanie eksperymentów biologicznych, psychologicznych, agregowanie, analizowanie danych, interpretowanie wyników i formułowanie wniosków (grupa docelowa: pacjenci – uczniowie, osoby po chorobach covidowych).

M.Markowa – prawdopodobieństwo wyboru poszczególnych kierunków – pod wpływem myślowym, analiza wyników uczenia się.

Certyfikat – Coaching w pracy nauczyciela

Certyfikat – Praca z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych – rola nauczyciela  i wychowawcy

Zaświadczenie – Wychowawca pierwszego kontaktu, czyli o sztuce prowadzenia spotkań z rodzicami.

Zaświadczenie – Jak oceniać, aby motywować uczniów do uczenia się.

Zaświadczenie – Nauczyciel – rodzic sztuka dialogu

Zaświadczenie – Ochrona własności intelektualnej w pracy nauczyciela

Zaświadczenie – Prawne aspekty pracy nauczycieli

Zaświadczenie – O ocenianiu

Zaświadczenie – Pre-Post: Kryzys psychologiczny – jak sobie poradzić z nim w szkole?

Zaświadczenie – Co powinien wiedzieć uczeń o uczeniu

Zaświadczenie – Zachowania agresywne między uczniami i wobec nauczyciela – strategie postępowania.

Zaświadczenie – Agresja a komunikacja

Zaświadczenie – Powinności nauczyciela

Zaświadczenie  – Jak poprawić osiągnięcia uczniów

Zaświadczenie – Spotkania z rodzicami

Zaświadczenie – Motywująca funkcja celów lekcji

Zaświadczenie – Wychowanie ku wartościom

Zaświadczenie – Doskonalenie pracy z grupą

Zaświadczenie – Ocenianie kształtujące

Certyfikat – Negocjacje, mediacje i spór konstruktywny metodą rozwiązywania konfliktów.

Zaświadczenie – Ocena pracy nauczyciela

Zaświadczenie – Przygotowanie do wdrożenia nowej podstawy programowej – przedmioty zawodowe.

Doskonlenie zawodowe:

InterEOL – Edukacja interkulturowa online  (Socrates Comenius)

Obecnie zbieranie danych do pracy naukowej oraz dalsze szkolenia z logistyki, transportu i informatyki.

Ukończone webinaria 2021 r.

  1. Webinarium –  Infrastruktura IT jako usługa 

Jak poprawić ciągłość biznesową za pomocą usługi udostępniania mocy obliczeniowej? W jaki sposób poprawić efektywność wydatków na infrastrukturę IT?

2. Webinarium Jak zarządzać doświadczeniami klientów w cyfrowym świecie?

Konferencja Kod Innowacji

4.

·  WebinariumFirmy dla klimatu. Czas na plan B.

5. Webinarium Jakie oprogramowanie wybrać, aby obniżyć koszty.

6. Webinarium Ekspansja zagraniczna czy kryzys może stać się szansą.

7. Webinarium Marketing napędzany przez dane jak przekuć cyfryzację w zysk.

8. Webinarium Marketing pod cyfrową presją, czyli co każdy lider powinien dziś wiedzieć.

9. Webinarium Kod Innowacji

Sponsor GSGRAPH

error: Content is protected !!
Skip to content