mgr inż. Grażyna Szostok ( O mnie )

Udostępnij

Politechnika Śląska – Praca inżynierska napisana w Katedrze Stosowanych Nauk Społecznych

Społeczny sens zmian na przykładzie Rudzkiej Służby Zdrowia.

mgr inż. Grażyna Szostok  www.gsgraph.com tel. 723 585 373

e-mail: gszostok78@gmail.com

Politechnika Śląska w Gliwicach -Wydział Organizacji i Zarządzania

Studia wyższe zawodowe na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji o specjalności: Zarządzanie Przedsiębiorstwem

Praca inżynierska napisana w Katedrze Stosowanych Nauk Społecznych

Temat pracy dyplomowej inżynierskiej:

Społeczny sens zmian na przykładzie Rudzkiej Służby Zdrowia.

Politechnika Śląska w Gliwicach

Wydziału Organizacji i Zarządzania  (studia magisterskie)

Studia magisterskie na kierunku Zarządzanie i Marketing Specjalności: Zarządzanie Przedsiębiorstwem

stypendium naukowe

Politechnika Śląska – Ośrodek Badań i Doskonalenia Dydaktyki  – Kwalifikacje do pracy Nauczycielskiej

Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu (przy Instytucie Logistyki i Magazynowania) Wydział Zarządzania i Logistyki Studia Podyplomowe w zakresie Logistyki i Spedycji  (obrona z transportu i spedycji )

Studia doktoranckie – Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechnika Śląska – kierunek – INFORMATYKA

Obecnie pisanie pracy doktorskiej i artykułów naukowych.

Praca – Zastosowanie technik eksploracji danych do budowania grup uczniowskich.

Gromadzenie danych statystycznych i ich wykorzystanie w procesach decyzyjnych – algorytm klasyfikacji.

– konstrukcja programu z użyciem narzędzi virtual reality oraz sztucznej inteligencji oraz matematyczne modele uczenia.

Zmiana tematu (rozszerzenie o eksplorację danych w działach oiomow-ych i neurologicznych – obecnie pisanie książki – jak można funkcjonować po śpiączce farmakologicznej.

Nauczyciel w Zabrzańskim Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Rudzie Śląskiej – prowadzenie zajęć z zakresu informatyki .

Centrum Kształcenia Ustawicznego Ekonomistów w Chorzowie *8 lat pracy dodatkowej jako nauczyciel dla osób dorosłych.

Obecnie praca w Zespole Szkół nr 4 w Rudzie Śląskiej od 2006 r. do nadal

Umiejętności Administrator sieci komputerowych I stopnia – system Windows, Novell, Linux; praca w systemach Linux, Windows, MacOs, Microsoft Visual studio , bazy danych.

DODATKOWA DOKUMENTACJA – KURSY I SZKOLENIA

Kurs Administratora Sieci Komputerowych 1 st. – Nabycie umiejętności zarządzania sieciami. Obsługa systemu operacyjnego: Linux, Windows, Novell.

Certyfikat – „Poprawne realacje nauczyciel – uczeń”.

Szkolenie – Edukacja w Unii Europejskiej – wyzwania nauczyciela XXI wieku.

Zaświadczenie – „ Jak diagnozować „na wejściu” informacje i umiejętności dzieci  i uczniów z zakresu doradztwa zawodowego”.

Warsztaty metodyczne :Neurodydaktyka w szkole

(nawiązanie do neurologii) !!! pacjent w śpiączce farmakologicznej i jej skutki

oraz zaprojektowanie programu do analizy form nauki.

Biostatystyka (biometria) – biologia, statystyka, adaptacja metod statystycznych na potrzeby prac badawczych związanych z medycyną, genetyką.

– projektowanie eksperymentów biologicznych, psychologicznych, agregowanie, analizowanie danych, interpretowanie wyników i formułowanie wniosków (grupa docelowa: pacjenci – uczniowie, osoby po chorobach covidowych).

M.Markowa – prawdopodobieństwo wyboru poszczególnych kierunków – pod wpływem myślowym, analiza wyników uczenia się.

Certyfikat – Coaching w pracy nauczyciela

Certyfikat – Praca z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych – rola nauczyciela  i wychowawcy

Zaświadczenie – Wychowawca pierwszego kontaktu, czyli o sztuce prowadzenia spotkań z rodzicami.

Zaświadczenie – Jak oceniać, aby motywować uczniów do uczenia się.

Zaświadczenie – Nauczyciel – rodzic sztuka dialogu

Zaświadczenie – Ochrona własności intelektualnej w pracy nauczyciela

Zaświadczenie – Prawne aspekty pracy nauczycieli

Zaświadczenie – O ocenianiu

Zaświadczenie – Pre-Post: Kryzys psychologiczny – jak sobie poradzić z nim w szkole?

Zaświadczenie – Co powinien wiedzieć uczeń o uczeniu

Zaświadczenie – Zachowania agresywne między uczniami i wobec nauczyciela – strategie postępowania.

Zaświadczenie – Agresja a komunikacja

Zaświadczenie – Powinności nauczyciela

Zaświadczenie  – Jak poprawić osiągnięcia uczniów

Zaświadczenie – Spotkania z rodzicami

Zaświadczenie – Motywująca funkcja celów lekcji

Zaświadczenie – Wychowanie ku wartościom

Zaświadczenie – Doskonalenie pracy z grupą

Zaświadczenie – Ocenianie kształtujące

Certyfikat – Negocjacje, mediacje i spór konstruktywny metodą rozwiązywania konfliktów.

Zaświadczenie – Ocena pracy nauczyciela

Zaświadczenie – Przygotowanie do wdrożenia nowej podstawy programowej – przedmioty zawodowe.

Doskonlenie zawodowe:

InterEOL – Edukacja interkulturowa online  (Socrates Comenius)

Obecnie zbieranie danych do pracy naukowej oraz dalsze szkolenia z logistyki, transportu i informatyki.

Sponsor GSGRAPH

Skip to content