0
Udostępnij

PLANOWANIE  JAKO  FUNKCJA  ZARZĄDZANIA

Dane do projektu  –   Projekt logistyczny

Podfunkcje planowania jako funkcja zarządzania:

 • Wyznaczenie celów organizacji i sposobów ich osiągnięcia.
 • Uzyskiwanie i przeznaczanie środków na realizację celów.
 • Działanie członków organizacji zgodnie z przyjętymi celami i procedurami.
 • Śledzenie i pomiar stopnia realizacji celów.

Planowanie – jest procesem ustalania kierunków działania i programu niezbędnych do określenia i osiągania celów.

Menedżer powinien planować:

 • Cele i misję przedsiębiorstwa.
 • Wyniki działalności przedsiębiorstwa (zysk lub strata).
 • Koszty wytwarzania produktów i funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Kryteria dobrego planowania:

 1. Odpowiednie cele.
 2. Jasność i możliwości realizacji planu.
 3. Właściwa struktura czasowa.
 4. Elastyczność (możliwość dokonywania korekty, bez planowania szkody).

Stopnie planowania w przedsiębiorstwie:

Misja – cel przewodni; zadajemy sobie pytanie: po co istniejemy (dotyczy firmy); co firma ma dać klientowi, pracownikom, akcjonariuszom, środowisku, konkurentom, określamy na 10 – 20 lat.

Informacje:

 • Oczekiwania firmy (własne).
 • Oczekiwania otoczenia.
 • Tendencje światowe.

Przykład: przedsiębiorstwa o wysokiej technologii wytwarzające tworzywa sztuczne.

 1. Planowanie strategiczne- zadajemy pytanie: co czynić, w jakim kierunku podążać, jakie drogi wybierać dla osiągnięcia celu. Okres od 5 – 15 lat.

Informacje:

 • Analiza firmy (słabe i mocne strony).
 • Analiza otoczenia (szanse i zagrożenia).
 1. Planowanie taktyczne – „jak realizować cele strategiczne”, czyli jakie przedsięwziąć działania i jakie zastosować środki. Okres od 2-5 lat. Informacje: pochodzą z przedsiębiorstwa (szczegółowe informacje) – podsystem zaopatrzenia, transportu, kadr, finanse itp., rentowność, koszty, obroty.
 2. Planowanie operacyjne – pytanie ”co konkretnie powinno się wydarzyć w nadchodzącym roku”. Okres 1 rok. Informacje: te same jak w planowaniu taktycznym (bardziej szczegółowe).

Przykład: w następnym roku wyprodukujemy X ilość wyrobów.

 1. Budżet – pytanie „ jakie wyniki powinniśmy osiągnąć w nadchodzącym roku?”. Okres: 1 rok. Informacje te same. Przykład: w nadchodzącym roku osiągniemy zysk X w wysokości Y.

Etapy planowania:

 1. Ustanowienie celu.
 2. Określenie obecnej sytuacji (OSA).
 3. Zbadanie, co sprzyja, a co przeszkadza.
 4. Opracowanie zbioru działań.
 5. Pytanie „Czy cele zostały osiągnięte?”.

Rodzaje planowania:

 1. Planowanie strategiczne – dotyczy całego przedsiębiorstwa w długo i średnio terminowym horyzoncie czasu.
 2. Planowanie operacyjne – dotyczy poszczególnych jednostek przedsiębiorstwa, obszarów funkcjonalnych w krótkim okresie czasu.

Plany operacyjne w zależności od tego, czy działania się powtarzają, czy nie dzielimy na:

 • Plany jednorazowe dla działań nie powtarzających się (zaliczamy programy, projekty, preliminarze).
 • Plany trwale obowiązujące (wytyczne, polityki, ustalone procedury, reguły).

STRATEGIA –  proces określenia długofalowych celów i zamierzeń organizacji, przyjęcie odpowiednich kierunków działania, a także alokacji zasobów niezbędnych do realizacji celów.

Aby opracować strategię należy odpowiedzieć na 4 pytania:

 • Jaką pozycję zajmuje obecnie przedsiębiorstwo, jakie są jego możliwości rozwojowe?
 • Jaką pozycję przedsiębiorstwo chciałoby zajęć w przyszłości, jakie cele chce osiągnąć w okresie strategicznym?
 • Co przedsiębiorstwu utrudnia obecnie, a co może utrudniać w przyszłości osiągnięcie pożądanej pozycji?
 • Co musi uczynić przedsiębiorstwo, ażeby przesunąć się z pozycji obecnie zajmowanej na pozycję pożądaną oraz osiągnąć sukces?

Schemat opracowania strategii firmy

Poziom strategii:

 • Strategia na poziomie przedsiębiorstwa.
 • Strategia na poziomie autonomicznej jednostki gospodarczej.
 • Strategia na poziomie funkcjonalnym.

Składowe strategii (obszary):

 • Zasięg.
 • Dystrybucja zasobów.
 • Wyróżniająca kompetencja.

Formułowanie strategii:

 • Cele strategiczne.
 • Analiza otoczenia.
 • Analiza organizacji.
 • Wzajemne dopasowanie organizacji i otoczenia.

Wdrażanie strategii:

 • Wdrażanie przez strukturę.
 • Wdrażanie przez przywództwo.
 • Wdrażanie przez systemy informujące i kontrolne.
 • Wdrażanie przez zasoby ludzkie.
 • Wdrażanie przez technikę.

Like it? Share with your friends!

0
admin

One Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

error: Content is protected !!
Skip to content