0
Udostępnij

Infrastruktura transportu kolejowego

Połączenia kolejowe      (PDF)

Rozporządzenie ws ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych

Cysterny do przewozu

NAPISY I OZNACZENIA NA WAGONACH

 

 Drogi kolejowe wraz ze stacjami, punktami przeładunkowymi, bocznicami oraz urządzeniami niezbędnymi do ich funkcjonowania, takimi jak: wyposażenie energetyczne, wodno-kanalizacyjne, urządzenia sterowania ruchem i łączności stanowią, podstawowy składnik infrastruktury ekonomicznej transportu kolejowego.

Z punktu widzenia znaczenia gospodarczego i społecznego, linie kolejowe dzieli się w Polsce na następujące kategorie:

— magistralne, o obciążeniu przewozami powyżej 25 mln ton rocznie i do-stosowane do jazdy pociągów z prędkością większą od 120 km/h,

— pierwszorzędne, o obciążeniu przewozami od 10 do 25 mln ton rocznie i dostosowane do jazdy pociągów z prędkością od 80 km/h do 120 km/h,

— drugorzędne,   o obciążeniu  przewozami  od  3  do  10  mln  ton rocznie i dostosowane do jazdy pociągów z prędkością od 60 km/h do 80 km/h,

— miejscowego znaczenia, o obciążeniu przewozami poniżej 3 mln ton roczniei dostosowane do jazdy pociągów z prędkością mniejszą od 60 km/h. Z punktu widzenia szerokości torów wyróżnia się linie (koleje):

— normalnotorowe, o rozstawie szyn (mierzonym między wewnętrznymi krawędziami toków szynowych) 1 435 mm,

— szerokotorowe, o rozstawie szyn 1 520 mm (Rosja, Ukraina, Białoruś i inne kraje WNP), 1 600 mm (Irlandia) lub 1 675 mm (Hiszpania),

— wąskotorowe, o rozstawie szyn 1000, 750 i 600 mm. Ze względu na ukształtowanie terenu, przez który przechodzą linie kolejowe dzielą się one na:

— nizinne, przechodzące po terenach, na których wzniesienia nie powinny przekraczać od 5 do 10%o, a promienie łuków powinny wynosić od 400 do 1 200 m,

— podgórskie, gdzie wzniesienia są nie większe od 10 do 15%o, a promienie łuków powinny wynosić od 600 do 250 m,

— górskie, o pochyleniach do 30%o, a nawet więcej, z promieniami łuków

w granicach od 300 do 180 m. Inne klasyfikacje liniikolejowych obejmują ich podział na:

— jednotorowe, dwutorowe i wielotorowe,

— zelektryfikowane i niezelektryfikowane,

— z blokadą samoczynną i bez blokady,

— z urządzeniami samoczynnego hamowania pociągów typu punktowego i ciągłego oraz bez tych urządzeń.

Kolejowe srodki transportu

Ogól kolejowych środków transportu dzieli się na:

 1. a) wagony (pasażerskie i towarowe, służbowe)
 2. b) pojazdy trakcyjne (do przewozów pasażerskich, towarowych, uniwersalne i manewrowe). Wagony pasażerskie dzielą się na:

— do przewozu podróżnych,

— wagony sypialne i kuszetki,

— do przewozu bagażu,

— do przewozu poczty,

elektryczne zespoly trakcyjne (EZT).

Wagony towarowe można podzielic umownie na:

— wagony kryte,

— wagony węglarki,

— wagony platformy,

— wagony cysterny,

— wagony chłodnie,

— wagony specjalne.

CERT – Obsługujący naszych partnerów Zakład Przewozów i Spedycji:

Organizacja i wykonywanie systemów obsługi dostaw towarów transportem kolejowym

 1. Prowadzenie powiązanych z obsługą bocznic {lokalne przewozy towarów};
 2. Obsługa spedycyjna przewozów;
 3. Świadczenie usług obsługi trakcyjnej przewozów – udostepniając licencjonowanym przewoźnikom pojazdy trakcyjne z obsługą;
 4. Projektowanie i wdrażanie procesów outsourcingu usług kolejowych;
 5. Roczna praca przewozowa przekraczająca 664,6 mln tonokilometrów.

Przykładowe literowe oznaczenie wagonu towarowego

 

SKRÓTY NA WAGONACH

OZNACZENIA WAGONÓW
W przewozach kolejowych stosuje się  następujące umowne skróty literowe wagonów:

(E)   – wagon węglarka
(F)* – wagon węglarka specjalna
(G)  –  wagon kryty
(H)* – wagon kryty specjalny
(K)  – wagon zwykła platforma
(L)  – wagon platforma pleksa (przwóz samochodów)
(R)  – wagon platforma specjalna
(J)   – wagon chłodnia
(Z) – wagon cysterna
(U)  -wszystkie inne wagony specjalne

*-wagony  z wymiennym wózkiem.

Oznaczenie ilości osi w wagonach:

a – wagon dwuosiowy
aa – wagon czteroosiowy
aaa – wagon sześcioosiowy
Każdy wagon posiada swój numer . Jest to numer składający się z 12 cyfr.

Przykładowy numer  i objaśnienie tegoż  :61  51  105  1258  7
Pierwsza cyfra(tu6) to ilosć osi wagonu  ,
Druga cyfra (tu 1) to cyfra właściciela wagonu
gdy mamy w tej pozycji cyfrę 1 mówi ona czy to wagon zagraniczny
gdy 2 to wagon PKP
3,4 wagon dzierżawiony
gdy 5,6 oznacza iż to wagon prywatny
Trzecia cyfra i kolejna czwarta (tu 51)to cyfry zarządu koleji
PKP ma oznaczenie (51)
Koleje ukraińskie(80)
Koleje Rosyjskie(57)
Koleje Czeskie(54)
Koleje Słowackie(53)
Koleje węgierskie(56)
Koleje Niemieckie(52)
Piąta, szósta i siódma cyfra (tu 105) to seria wagonu

 

Piąta to cyfra zamówienia wagonu-
odpowiednio do powyższych skrótów literowych wagonów kolejnym literom przyporządkowana jest określona cyfra
G-1
H-2
K-3
L,R,S-4
E-6
F-7
I-9
Z-8
U-0
Szósta cyfra(tu 0) ładowność wagonu
lub tonaż wagonu jako cyfra siódma(tu 5)

następne 4 cyfry ósma,dziewiąta, dziesiąta i jedenasta(tu1258) to numer seryjny wagonu
dwunasta cyfra(tu 7)  to numer samokontrolny .

Przy zamówieniach wagonu NALEŻY ZAWSZE SPRAWDZIĆ WŁAŚNIE TEN NUMER SAMOKONTROLNY. Dokonujemy w tym celu specjalne podliczenie. Polega ono na zsumowaniu wszystkich jedenestu piewszych cyfr u nas bedzie to wynosić 63. Otrzymaną liczbę zawsze odejmujemy od większej od niej liczby dziesiętnej w postaci 10,20,30,40 ,50 ,60,70.itd…..
My odejmiemy 63 od 70 .Wynik stanowi cyfra 7 co zgadza się z numerem jaki otrzymaliśmy, gdyż właśnie taki sam jest numer samokontrolny(dwunasta cyfra). Mamy pewność, iż wagon pochodzi z legalnego żródła i nie ma tu żadnych przekłamań.
Należy również pamiętać, iż przy sumowaniu cyfra 0 zachowuje się zawsze jak 1 , wynika to z przyjętego sytemu.

Litera

Rodzaj wagonu

E

wagony węglarki, otwarte, budowy normalnej, przystosowane do rozładunku na wywrotnicach obrotowych, czołowych i bocznych;

 • 2-osiowe: dł. ładunkowa >= 7,7m; gr. obciążenia >= 25t
 • 4-osiowe: dł. ładunkowa >= 12m; gr. obciążenia >= 50t
 • 6- i więcej osiowe: dł. ładunkowa >= 12m; gr. obciążenia >= 60t

F

wagony węglarki, otwarte, budowy specjalnej;

 • 2-osiowe: gr. obciążenia >= 25t
 • 4-osiowe: gr. obciążenia >= 50t
 • 6- i więcej osiowe: gr. obciążenia >= 60t

G

wagony kryte, budowy normalnej, posiadające minimum 8 otworów wentylacyjnych;

 • 2-osiowe: 9m <= dł. ładunkowa <= 12m; gr. obciążenia >= 25t
 • 4-osiowe: 15m <= dł. ładunkowa <= 18m; gr. obciążenia >= 50t
 • 6- i więcej osiowe: 15m <= dł. ładunkowa <= 18m; gr. obciążenia >= 60t

H

wagony kryte, budowy specjalnej;

 • 2-osiowe: 9m <= dł. ładunkowa <= 12m; gr. obciążenia >= 25t
 • 4-osiowe: 15m <= dł. ładunkowa <= 18m; gr. obciążenia >= 50t
 • 6- i więcej osiowe: 15m <= dł. ładunkowa <= 18m; gr. obciążenia >= 60t

K

wagony platformy dwuosiowe, budowy normalnej, z odchylnymi ścianami czołowymi i krótkimi kłonicami;

 • dł. ładunkowa >= 12m; gr. obciążenia >= 25t

R

wagony platformy na wózkach, budowy normalnej, z odchylnymi ścianami czołowymi i kłonicami;

 • 18m <= dł. ładunkowa <= 22m; gr. obciążenia >= 50t

S

wagony platformy na wózkach, budowy specjalnej;

 • 4-osiowe: dł. ładunkowa >= 18m; gr. obciążenia >= 50t
 • 6- i więcej osiowe: dł. ładunkowa >= 22m; gr. obciążenia >= 60t

U

wagony specjalne, które nie mogą być zaliczane do rodzajów F, H, S, Z;

 • 2-osiowe: gr. obciążenia >= 25t
 • 4-osiowe: gr. obciążenia >= 50t
 • 6- i więcej osiowe: gr. obciążenia >= 60t

Z

wagony cysterny ze zbiornikami metalowymi, do przewozu produktów płynnych i gazowych;

 • 2-osiowe: gr. obciążenia >= 25t
 • 4-osiowe: gr. obciążenia >= 50t
 • 6- i więcej osiowe: gr. obciążenia >= 60t

RODZAJE WAGONÓW


Rodzaje wagonów
wagon czteroosiowy              samowyładowczy                            prod. ZASTAL

 

 

Czteroosiowy wagon samowyładowczy przeznaczony jest do przewozu węgla i materiałów kruszonych tj. żwiru, tłucznia, rudy, piasku. Załadunek wagonu odbywa się od góry np. z górnych zasobników lub przy pomocy zmechanizowanych taśmowych urządzeń załadunkowych. Rozładunek odbywa się obustronnie przy wykorzystaniu siły grawitacyjnej przez cztery boczne otwory rozładunkowe.

 

Masa własna 26,5 t
Ładowność max. 63,5 t
Pojemność pudła 85 m3
Długość otworu załadunkowego 12 460 mm
wagon czteroosiowy                  węglarka                                           prod. ZASTAL

Wagon jest przeznaczony do przewozu masowych ładunków sypkich (węgiel, piasek, ruda, kruszywa) oraz ładunków sztukowych.
Masa własna 24,5 t
Ładowność max. 65,5 t
Pojemność pudła 82,5 m3
Długość ładunkowa 14 490 mm
Szerokość ładunkowa 2 720 mm
Wysokość ładunkowa 2100 mm
wagon dwuosiowy                     platforma                                         prod. ZASTAL

Wagon jest przeznaczony do transportu dłużycy, wyrobów walcowanych, jak również do przewozu kontenerów 20′, 2×20′ i 40′.
Masa własna 14,5 t
Ładowność 30,5 t
Długość ładunkowa 12 500 mm
Szerokość ładunkowa 2 740 mm
Powierzchnia ładunkowa 35 m2
wagon czteroosiowy                 platforma                         prod.ZASTAL

4-osiowy wagon platforma przeznaczony jest do transportu dłużycy, wyrobów walcowanych, tarcicy oraz innych ładunków. Do zabezpieczenia przewożonego towaru służą burty czołowe, podzielne burty boczne otwierane na zewnątrz oraz 12 kłonic obrotowych.
Masa własna 21,5 t
Ładowność 58,5 t
Długość podwozia 12 800 mm
Powierzchnia użytkowa podłogi 35 m2
          wagon czteroosiowy                  samowyładowczy                              prod. ZASTAL

Wagon przeznaczony jest do przewozu materiałów sypkich, granulowanych i zbrylonych o masi właściwej powyżej 1,8 t/m3, np. rudkoncentratów, rud metali, itp
Masa własna ok. 22 t
Ładowność ok. 58 t
Pojemność pudła 31,5 m3
Wymiary luku załadunkowego 700 x 5170 mm
Wymiary luku rozładunkowego 2110 x 2050 mm
  Wagon do przewozu ziarna zbóż luzem o masie usypowej do 0,8 T/m3
  Wagon uniwersalny, przeznaczony do przewozu lekkich i ciężkich produktów naftowych.

 

Na trzecim miejscu pod względem ilości obsługiwanej masy ładunkowej w przewozach międzynarodowych plasuje się transport kolejowy.

Podstawowymi zaletami transportu kolejowego są:

– zasięg i przestrzenne rozmieszczenie sieci dróg, charakteryzujące się dobrym dostosowaniem do lokalizacji produkcji i aglomeracji miejskich,  

– znaczna gęstość sieci dróg i punktów transportowych, ułatwiająca dostęp do tej gałęzi transportu,

– bardzo dobre przystosowanie środków transportu do przewozu ładunków o zróżnicowanej podatności przewozowej,

– korzystne właściwości z punktu widzenia czasu transportu, a zwłaszcza regularność i niezawodność połączeń przy możliwej dużej ich częstotliwości,

– stosunkowo duża prędkość techniczna przewozu, charakteryzująca się stałym wzrostem,

– silna degresja jednostkowych kosztów własnych przemieszczania czyniąca tę gałąź najbardziej opłacalną w przewozach na średnie i duże odległości.

Wady transportu kolejowego to:

-długi czas realizacji dostawy towarów,

– brak możliwości realizacji dostaw w relacji dom – dom,

-nierównomierność w przestrzennym rozmieszczeniu sieci dróg i punktów transportowych, 

-brak czytelnych rozwiązań strukturalno – organizacyjnych w relacjach przedsiębiorstwa państwowe i prywatne. 

 

 

 


Like it? Share with your friends!

0
admin

0 Comments

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

error: Content is protected !!
Skip to content