0
Udostępnij

MARKETINGOWY PROCES ZARZĄDZANIA

MARKETING – jest całościowym systemem działań gospodarczych skierowanych na planowanie, wycenę, promocję i dystrybucję produktów zaspokajających potrzeby klientów na docelowych rynkach dzięki czemu osiągane są cele organizacji.

Proces zarządzania marketingowego na rynku przemysłowym

Istotą marketingowego procesu zarządzania jest ułatwienie wymiany wartości pomiędzy „sprzedającymi” a „kupującymi”.

Pojęciem rynku określa się:

  • zbiór producentów, kupców i konsumentów;
  • wyodrębniony przedmiot transakcji i wymiany,
  • miejsce dokonywania kupna i sprzedaży (rynek lokalny, krajowy, międzynarodowy),
  • formę i mechanizm bezpośredniego uzgadniania między dostawcami i nabywcami warunków dochodzenia i powstawania transakcji,
  • proces, w ramach którego kupujący i sprzedający określają ceny i ilości dóbr, które mają być kupione i sprzedane,
  • weryfikator trafności produkcji i oferowania do sprzedaży towarów i usług działający za pomocą „głosowania pieniędzmi” przez nabywców produktów i usług.

Rynek – jest zbiorem aktualnych i potencjalnych nabywców produktów i usług. Jego wielkość zależy od liczby nabywców wyrażających zainteresowanie oferowanymi produktami, mających odpowiedni dochód i warunki dla dokonania zakupu.

Rynek jest miejscem i formą konfrontowania podaży i popytu, komunikowania się dostawców   z nabywcami oraz kupowania produktów lub usług.

Rynek (w ujęciu ekonomicznym) jest miejscem, gdzie popyt spotyka się z podażą.

Podstawowa funkcja rynku polega na umożliwieniu wymiany między wytwórcami, sprzedawcami   i nabywcami oraz na przemieszczaniu produktów z miejsc wytwarzania do miejsc konsumpcji lub wykorzystania produkcyjnego.

Dostawcami – są przedsiębiorstwa, organizacje i instytucje zajmujące się zawodowo wytwarzaniem produktów, pośrednictwem handlowym i wykonywaniem usług.

Nabywcami – są konsumenci, przedsiębiorstwa wytwarzające i sprzedające produkty, a także instytucje administracyjne i społeczne.

 Klient –  osoba fizyczna lub prawna będąca podmiotem działań marketingu po stronie popytowej (kupujący) [osoba fizyczna, gospodarstwo domowe, instytucja].

Rynek ( w ujęciu marketingowym) to pewna zbiorowość klientów wyróżniona ze względu na określone cechy (rynek = segmentacja rynkowa).


Like it? Share with your friends!

0
admin

0 Comments

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

error: Content is protected !!
Skip to content