Problem transportowy

2 min


0
Udostępnij
 1. Istota problemu transportowego.
 2. Ogólne sformułowanie zadania transportowego:
  1. klasyczne sformułowanie klasycznego problemu transportowego;
  1. rozwiązanie klasycznego problemu transportowego.
 3. Problem transportowy na przykładzie:
  1. identyfikacji problemu;
  1. rozwiązanie problemu;
  1. interpretacja rozwiązania.
 1. Podsumowanie.

Problem istnieje, gdy zauważono różnicę między zastanym, a pożądanym stanem.  (Problemy mają te przedsiębiorstwa, które mają cele).

Rozwiązanie problemu – polega na przydziale dostępnych zasobów w celu zmniejszenia różnicy między zastanym, a pożądanym stanem.

W praktyce występują 3 przypadki problemu transportowego:

I.   popyt = podaży   [ np. dostawy z fabryk do odległych magazynów (centrów) dystrybucji;

II.  podaż > popytu   [ większość dostaw w gospodarce rynkowej}

III. podaż < popytu   [wyjątkowe przypadki – sytuacje chwilowego niedoboru towarów].

Klasyczny problem transportowy:

 1. wyznaczenie planu przewozu jednorodnego wyrobu z „M” punktów nadania (dostawców)  do „n” punktów odbioru (odbiorców);
  1. funkcja celu (minimalizacja całkowitych kosztów przewozu) {koszt pracy przewozowej}.
  1. Parametry:
   1. podaż po stronie dostawców;
   1. popyt po stronie odbiorców;
   1. jednostkowy koszt przewozu (od „i-tego nadawcy, do „J”tego – odbiorcy

Założenia metody:

 • brak możliwości przewozów między dostawcami lub pomiędzy odbiorcami;
 • każda trasa przewozu posiada nieograniczoną  przepustowość;
 • przewożony jest jednostkowy produkt.

Przypadki problemu transportowego – decyzje o charakterze logistycznym:

 1. Problem lokalizacji magazynów (zakładów produkcyjnych).
  1. wybór lokalizacji magazynów (fabryk);
  1. określenie optymalnej wielkości podaży dla poszczególnych magazynów (zakładów).
 • Problem ograniczonej dostępności tras.
 • Problem transportu z pośrednimi magazynami – wieloetapowy problem transportowy – optymalizacja ogniw łańcucha logistycznego: producent, magazyn centralny, magazyn regionalny /hurtownie.

ZAŁĄCZNIK 1  – PROBLEM  TRANSPORTOWY

 PROBLEM   TRANSPORTOWY   –  ISTOTA   PROBLEMU

 • W jaki sposób można optymalizować przewozy towarów  pomiędzy wieloma punktami nadania i odbioru?
 • Istota klasycznego problemu transportowego.

ZAŁĄCZNIK 2 –    PROBLEM   TRANSPORTOWY  – UJĘCIE  WIELOKRYTERIALNE

Kryteria  rozwiązania problemu transportowego –  Problem jedno lub wielokryterialny

Zaznacz jakie kryteria należy rozważać / uwzględniać przy wyborze dostawcy?


Like it? Share with your friends!

0
admin

0 Comments

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

error: Content is protected !!
Skip to content