System GS1 – zastosowanie

5 min


1
Udostępnij

System GS1 jest zbiorem międzynarodowych standardów ułatwiających efektywne zarządzanie globalnymi łańcuchami dostaw obejmującymi wiele branż, poprzez unikalną identyfikację produktów, przesyłek transportowych, zasobów, lokalizacji i usług.
Na świecie systemem zarządza GS1 z siedzibą w Brukseli (Belgia) oraz Princeton (USA).

 1. System GS1 opiera się na następujących filarach:

Globalne standardy do automatycznej identyfikacji

Globalne standardy elektronicznej wymiany komunikatów biznesowych

Środowisko globalnej synchronizacji danych

Globalne standardy identyfikacyjne oparte o RFID

2. Struktura sytemu GS1.

 • Najistotniejszym elementem integrującym wszystkie standardy jest jednolity sposób wprowadzania danych o określonej strukturze, przekazywanych pomiędzy użytkownikami przy pomocy kodów kreskowych, znaczników elektronicznych („tagów”) i elektronicznej wymiany danych – EDI.
 • Zastosowanie standardów GS1 jest nieograniczone, można je stosować m.in. w dystrybucji, transporcie, handlu, usługach, produkcji, administracji państwowej, poczcie, wojsku, bankowości i wszędzie tam, gdzie potrzebna jest identyfikacja i monitorowanie towarów, usług, dokumentów itp.

Nadrzędną zasadą Systemu GS1 jest jednoznaczna identyfikacja firm i towarów w skali całego świata. Oznacza to, że np. każdy towar różniący się od innych jakąkolwiek stałą cechą, istotną dla producenta, handlowca i konsumenta, musi posiadać swój własny numer. Inaczej mówiąc – nie może zdarzyć się, aby dwa różne towary w obrocie krajowym lub międzynarodowym posiadały ten sam numer GS1. To jednoznaczne oznaczenie zapewnia struktura numeru identyfikacyjnego oraz organizacja jego nadawania.

 • Jednostki handlowe– dowolne jednostki od surowca po produkt konsumencki łącznie z usługą, które mogą być wyceniane, zamawiane, fakturowane w dowolnym punkcie łańcucha dostaw.
 • Relacje usługowe – dane, związane z usługą lub usługami świadczonymi na rzecz konkretnego usługobiorcy (np. nazwa i adres usługobiorcy, rodzaj usługi)
 • Zastosowania specjalne – kupony rabatowe, bony wartościowe, kwity zwrotne, rachunki płatnicze, telefony komórkowe i inne.
 • Jednostki logistyczne – dowolne kombinacje jednostek handlowych, utworzone dla potrzeb przechowywania i transportu, które muszą być identyfikowane i monitorowane w całym łańcuchu dostaw.
 • Lokalizacje – siedziby firm lub organizacji, ich oddziałów i działów oraz fizyczne lokalizacje np. punkty przyjęć towarów, półki w magazynie, laboratorium w szpitalu, itp.
 • Zasoby – środki trwałe, opakowania wielokrotnego użytku o określonej wartości (np. kegi do piwa, butle gazowe, palety, skrzynki) lub urządzenia transportowe, magazynowe i inne.

ILiM – GS1 Polska jest jedyną instytucją upoważnioną do przyjmowania firm i instytucji z Polski do Systemu GS1 i do nadawania im uprawnień do stosowania standardów GS1:

 • numerów w Systemie GS1, w tym: w kodzie EAN-13, w kodzie EAN-8 i w kodzie UPC (standard UCC),
 • numerów lokalizacyjnych GS1, numerów katalogowych w krajowym systemie znakowania towarów o zmiennej ilości,
 • numerów w krajowym systemie oznaczania kodami GS1 kuponów rabatowych,
 • bonów wartościowych i kart rabatowych,
 • oznaczania książek i wydawnictw kodami kreskowymi GS1,
 • oznaczania jednostek transportowych etykietą logistyczną z numerem SSCC.

ILiM – GS1 Polska na co dzień współpracuje z GS1 i pozostałymi organizacjami krajowymi GS1, korzystając z ich doświadczeń w zakresie sprawdzania w praktyce różnych szczegółowych rozwiązań GS1.  ILiM – GS1 Polska współpracuje ściśle również z poszczególnymi firmami krajowymi obecnymi i przyszłymi użytkownikami Systemu GS1 i organizacjami zajmującymi się wdrażaniem automatycznej identyfikacji, kodów kreskowych i EDI, których w Polsce jest już bardzo wiele. Kierunki działań  ILiM – GS1 Polska uzgadniane są z Radą Użytkowników Systemu GS1.

Globalne Identyfikatory

 • Jednostki handlowe – Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN)
 • Jednostki logistyczne – Seryjny Numer Jednostki Wysyłkowej (SSCC)
 • Lokalizacje – Globalny Numer Lokalizacyjny (GLN)

Struktura numerów kodowych GS1.

Numery GTIN, SSCC, i GLN składają się z 5 elementów, które dla poszczególnych numerów mogą mieć różne znaczenie i różne długości.

część 1

część 2

część 3 część 4 część 5

GTIN

wyróżnik

opakowania

prefiks organizacji

krajowej

numer 

firmy

numer opakowania

cyfra

kontrolna

SSCC

wyróżnik do zastosowań

indywidualnych

prefiks organizacji

krajowej

numer

firmy

numer jednostki

logistycznej

cyfra

kontrolna

GLN

nie występuje

prefiks organizacji

krajowej

numer

firmy

numer miejsca

w firmie

cyfra

kontrolna

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTINang: Global Trade Item Number) służy do unikalnej identyfikacji jednostek handlowych na całym świecie.

Jednostka handlowa jest to dowolna jednostka (produkt lub usługa), która może być wyceniana, zamawiana lub fakturowana w celach handlowych pomiędzy uczestnikami w dowolnym punkcie  łańcucha dostaw.

Maksymalna długość numeru GTIN nie może przekraczać 14 cyfr, łącznie z cyfrą kontrolną.

Prefiks GS1
Dwie lub trzy pierwsze cyfry tworzą prefiksy GS1, które są administrowane przez GS1. Nie oznacza on, że dana jednostka została wyprodukowana lub sprzedawana w kraju kodowania, identyfikuje on tylko organizację krajową GS1 (np. 590 – Polska)

Numer jednostki kodującej
Numer jednostki kodującej jest przydzielany przez organizację krajową GS1. Obejmuje on od 4 do 7 cyfr, zależnie od potrzeb firmy.

Indywidualny numer towaru
Indywidualny numer towaru, zwany też oznaczeniem jednostki to zazwyczaj 2 do 5 cyfrowy nieznaczący numer przyporządkowany do danej jednostki handlowej. Poszczególne cyfry w numerze nie odnoszą się do żadnej klasyfikacji i nie niosą żadnych określonych informacji.
Najprościej jest przydzielać oznaczenia jednostki kolejno, tj. 000, 001,002, 003 itp.

Cyfra kontrolna
Cyfra kontrolna jest ostatnią cyfrą (skrajną prawą) GTIN. Jest ona obliczana ze wszystkich pozostałych cyfr numeru, a jej celem jest sprawdzenie poprawności skanowania kodu kreskowego i prawidłowości utworzenia numeru.

Struktura numeru GTIN -8

Numer ten służy wyłącznie do oznaczania towarów, na których opakowaniach nie ma wystarczająco dużo miejsca, aby zmieścił się inny symbol.

Prefiks GS1     590     Indywidualny numer towaru      T1 T2 T3 T4     Cyfra kontrolna   K           

Prefiks GS1

Dwie lub trzy pierwsze cyfry tworzą prefiksy EAN.UCC, które są administrowane przez GS1. Nie oznacza on, że dana jednostka została wyprodukowana lub sprzedawana w kraju kodowania, identyfikuje on tylko organizację krajową GS1.

Indywidualny numer towaru
Indywidualny numer towaru nadawany przez organizację krajową GS1 na wniosek producenta

Cyfra kontrolna
Cyfra kontrolna jest ostatnią  cyfrą (skrajną prawą) GTIN. Jest ona obliczana ze wszystkich pozostałych cyfr numeru, a jej celem jest sprawdzenie poprawności skanowania kodu kreskowego i prawidłowości utworzenia numeru.

Numer ten przedstawia się w kodzie EAN-8

Seryjny Numer Jednostki Wysyłkowej (SSCC – ang: Serial Shipping Container Code) służy do unikalnej identyfikacji jednostek logistycznych (transportowych i/lub magazynowych).

Jednostka logistyczna jest to jednostka o dowolnym składzie, utworzona dla potrzeb przechowywania lub transportu, która musi być identyfikowana i śledzona w całym łańcuchu dostaw.

Skanowanie SSCC naniesionego na każdej jednostce logistycznej umożliwia indywidualne śledzenie fizycznie przemieszczanych jednostek, dzięki połączeniu fizycznego ruchu jednostek i przepływu związanych z nimi informacji. Otwiera również możliwości wdrożenia wielu różnych aplikacji, takich jak przeładunek kompletacyjny, trasowanie przesyłek, automatyczne przyjmowanie towaru itp.

Stosowanie SSCC jest najbardziej uzasadnione wtedy, gdy:

 • ważna jest identyfikacja pojedynczych jednostek logistycznych
 • ważne dla przewoźnika lub odbiorcy produktu informacje należy powiązać z określoną przesyłką dla zapewnienia odpowiednich warunków i sposobu transportu lub przekazania informacji (np. data trwałości, numer serii)
 • wymagania co do transportu dotyczą konkretnej przesyłki (np. sposób przeładunku),
 • zawartość pojemników jest zmienna lub niestandardowa,
 • wymagane jest spełnienie dodatkowych lub nietypowych warunków transportu z uwagi na odpowiednie przepisy.

Globalny Numer Lokalizacyjny (GLNang: Global Location Number) służy do  identyfikacji przedsiębiorstwa lub organizacji jako jednostki prawnej. GLN są również stosowane do identyfikacji lokalizacji jednostek fizycznych lub funkcjonalnych w obrębie firmy.

Stosowanie globalnych numerów lokalizacyjnych jest warunkiem efektywnego EDI.

Globalny Numer Lokalizacyjny służy jako klucz dostępu do danych, o partnerze handlowym lub lokalizacji takich jak: adres fizyczny, rodzaj miejsca lokalizacji, dane teleadresowe, numery REGON, NIP itp.

Przykłady lokalizacji, które mogą być oznaczone numerem GLN : centrala firmy, oddział regionalny, magazyn 3, plac, wiata, regał, gniazdo regałowe.

źródło :

Kody kreskowe. Rodzaje, standardy, sprzęt, zastosowania. Biblioteka logistyka, Poznań 2000

Podstawy logistyki. Podręcznik do kształcenia w zawodzie technik logistyk., Biblioteka logistyka, Poznań 2006

Strona internetowa : GS1 Polska Instytut Logistyki i Magazynowania


Like it? Share with your friends!

1
admin

0 Comments

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

error: Content is protected !!
Skip to content