0
Udostępnij

OUTSOURCING W TRANSPORCIE – sprawność funkcjonowania kanału logistycznego jest określana przez sprawność mających miejsce w poszczególnych jego podsystemach procesów logistycznych, którą w przeważającej części warunkuje jakość procesów transportowych.

Jakość procesów transportowych w LŁD tworzą właściwości dające się podzielić na 4 grupy związane z: odległością, przedmiotem przewozu, czasem, kosztem transportu.

KATALOG JAKOŚCIOWYCH WŁAŚCIOWOŚCI TRANSPORTU

ODLEGŁOŚĆ CZAS KOSZTY PRZEDMIOT PRZEWOZU
dostępność do sieci transportowej

Bezpośredniość

Wydłużenie drogi

Przepustowość

 • szybkość,
 • dostępność czasowa,
 • niezawodność, częstotliwość,
 • rytmiczność,
 • regularność,
 • punktualność.
 • koszt transportu,
 • nakłady inwestycyjne.
 • masowość,
 • bezpieczeństwo.

T I R

Otrzymanie zlecenia – co decyduje?

  • czas przewozu,
  • jakość usług,
  • elastyczność spedytora,
  • forma i termin płatności,
  • kosztochłonność spedytora,
  • profesjonalizm przygotowania i prezentowania oferty,
  • uzgodnienie ponadnormatywnych kar umownych.

RODZAJE OUTSOURCINGU

 1. Kontraktowy – rezygnacja przez firmę z funkcji transportowych i przekazanie ich wykonania niezależnemu podmiotowi gospodarczemu w oparciu o kontrakt elementów związanych z realizacją funkcji poprzez zwolnienia pracowników, likwidację komórki organizacyjnej, przeprowadzenie programu dezinwestycji, itp.
 2. Kapitałowy – wydzielenie funkcji z firmy poprzez powiązaną kapitałowo spółkę – córkę;
 3. Sektorowy / branżowy – odłam outsourcingu kapitałowego, polegający na utworzeniu przez grupę firm działających w tej samej branży i zlokalizowanych geograficznie blisko siebie, wspólnego podmiotu gospodarczego realizującego jeden ten sam zakres funkcji.

WARIANTY OUTSOURCINGU

 • Brak outsourcingu,
 • Outsourcing poszczególnych działań,
 • Outsourcing wielu działań (niezintegrowany),
 • Outsourcing wielu działań (zintegrowany),
 • Outsourcing wszystkich działań (zintegrowany),
 • Umowa z jednym partnerem na wyłączność obsługi transportowej.

WADY I ZALETY OUTSOURCINGU W TRANSPORCIE

ZALETY WADY
 • eliminacja słabych miejsc w przepływie,
 • lepsze możliwości wykorzystania techniki,
 • podniesienie pewności realizacji funkcji transportowych,
 • zmniejszenie nakładów na infrastrukturę logistyczną,
 • zmniejszenie kapitału zaangażowanego w zapasy,
 • uwolnienie od problemów związanych z personelem,
 • zwiększenie elastyczności,
 • poprawa obsługi klienta (skrócenie czasów dostaw).
 • osłabienie bezpośredniego kontaktu z klientem,
 • ryzyko wydłużenia czasu reakcji na potrzeby klienta,
 • niepewność co do zachowania poufności informacji i danych,
 • ryzyko utraty doświadczenia w realizacji funkcji logistycznych („ wyjście z wprawy”).

ZALETY I WADY POSIADANIA WŁASNEGO TRANSPORTU

ZALETY WADY
 • pojazdy mogą być budowane jako specjalizowane, do przewozu konkretnego ładunku,
 • kierowca może przejść specjalne przeszkolenie w zakresie specyfiki transportowanego ładunku,
 • kierowca może pełnić rolę przedstawiciela firmy, może sprzedawać towar (rozszerza rynek, pozyskuje klientów),
 • pojazdy mogą nosić znaki firmowe, można też zaoferować reklamę klientom,
 • utrzymywana jest stała kontrola nad pojazdami i kierowcami.
 • konieczność zarządzania transportem wymagająca wykwalifikowanej kadry oraz ponoszenia kosztów z tym związanych;
 • konieczność posiadania i utrzymywania infrastruktury transportowej.

ZALETY I WADY WYDZIELENIA FUNKCJI TRANSPORTOWYCH

ZALETY WADY
 • elastyczność w zakresie sterowania liczbą wykorzystywanych pojazdów,
 • brak potrzeby zarządzania transportem (możliwość skoncentrowania się na kluczowych kompetencjach przedsiębiorstwa),
 • brak potrzeby posiadania odpowiedniej kadry i infrastruktury,
 • zmniejszenie nakładów inwestycyjnych na transport,
 • możliwość skorzystania z usług dodatkowych, poza samym przewozem, świadczonych przez przewoźnika.
 • ryzyko spadku poziomu obsługi klienta (brak kontroli),
 • ograniczone możliwości w zakresie realizacji specjalnych wymagań klientów,
 • brak osobistego kontaktu z klientem,
 • brak możliwości reklamowania własnej firmy oraz własnych klientów na pojazdach,
 • brak pełnej kontroli nad procesem transportowym.

Co trzeba rozważyć?

Do or Buy?  ( Robić samemu, czy kupić usługę?)

 • aspekty ekonomiczne,
 • dostępność ludzi i wyposażenia,
 • niezależność.

SKALA WAŻNOŚCI KRYTERIÓW WYBORU PRZEWOŹNIKA

KRYTERIUM MIEJSCE
Niezawodność lub regularność czasu dostawy

Stawki przewozowe w trybie „door to door”

Łączny czas przewozu w trybie „door to door”

Gotowość przewoźnika do negocjowania stawek przew.

Stabilność finansowa przewoźnika

Dostępność sprzętu

Częstotliwość obsługi

Usługi bezpośredniego odbioru i dostawy przesyłek

Utrata lub uszkodzenie przesyłki

Przygotowanie przesyłki

Kwalifikacje personelu operacyjnego

Monitorowanie przesyłki

Gotowość przewoźnika do negocjowania poziomu obsługi

Elastyczność opracowywania harmonogramów

Dochodzenie roszczeń

Umiejętności handlowe przewoźnika

Dysponowanie specjalnym sprzętem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

PYTANIE: Realizować transport własnymi środkami, czy zlecić realizację funkcji transportowych przedsiębiorstwu transportowo-spedycyjnemu?

Możliwe rozwiązania:

Transport własny

Outsorucing funkcji transportowych jest najczęstszym rodzajem wydzieleń:

 • ok. 51% wszystkich wydzieleń;
 • ok. 61% polskich przedsiębiorstw zleca partnerom zewnętrznym realizację funkcji transportowych.

KORZYŚCI OUTSOURCINGU

 1. obniżenie kosztów (ponieważ nie musi ponosić kosztów związanych z stworzeniem i utrzymaniem stanowiska pracy, kosztów ubezpieczeń zdrowotnych, emerytalnych, szkolenia pracownika itd.);
 2. powierzenie części organizacji firmy grupie fachowców, którzy wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem przewyższają zwykle własnych pracowników, (firma outsourcingowa wykonując podobne czynności w wielu firmach może zatrudnić lepszych fachowców ponieważ jest konkurencyjna płacowo);
 3. uzyskanie większej stabilności opieki nad powierzonym majątkiem i funkcjami organizacyjnymi (brak uzależnienia od choroby, urlopu, opieki nad dzieckiem);
 4. możliwość korzystania z usług ekspertów o dużym doświadczeniu i fachowości, których zatrudnienie byłoby zbyt drogie i nieracjonalne,
 5. umowa z firmą outsourcingową to więcej niż zatrudnienie pojedynczego fachowca. Specjalista skierowany do współpracy z przedsiębiorstwem korzysta z całej wiedzy zgromadzonej w firmie doradczej, z firmowych baz danych oraz z porad innych ekspertów;
 6. możliwość obejścia blokady etatów. Przy wykonywaniu pracy specjalista korzysta ze stanowiska pracy, oprzyrządowania i oprogramowania firmy outsourcingowej;
 7. bardziej efektywne wykorzystanie czasu pracy ( w przeciwieństwie do pracownika zatrudnionego na etacie firma w ramach outsourcingu pracuje wtedy, gdy jest coś do zrobienia. Nie liczy godzin nadliczbowych, a jeśli istnieje taka potrzeba – pracuje również w soboty i niedziele);
 8. łatwiejszy dostęp do najnowszych technologii informatycznych;
 9. uwalnia menadżerów od czasochłonnych czynności administracyjnych i umożliwia koncentrację uwagi na podstawowej działalności firmy;
 10. pozwala utrzymać pożądany poziom etatów, zapewniając jednocześnie wystarczającą liczbę odpowiednio wykwalifikowanego personelu;
 11. pomaga w zwiększaniu wydajności wszystkich komórek organizacyjnych firmy, dzięki oddelegowaniu rutynowych i czasochłonnych zadań na zewnątrz,
 12. zapewnia wysoką jakość usług w oparciu o dotychczasowe doświadczenia oraz specjalizację firm świadczących omawiane usługi,
 13. może wpłynąć na wyraźne zmniejszenie wysokości inwestycji (zleceniodawca płaci za usługę, a nie musi inwestować w infrastrukturę, nie ma potrzeby natychmiastowego i trwałego angażowania kapitału firmy w sferę obsługiwaną przez outsourcing);
 14. ryzyko starzenia się technologii spada na barki firmy outsourcingowej;
 15. wsparcie telefoniczne, możliwość korzystania z najnowszych osiągnięć z dziedziny przesyłania usług teleinformatycznych.

WADY OUTSORCINGU

 1. osłabienie bezpośredniego kontaktu z klientem;
 2. ryzyko wydłużenia czasu reakcji na potrzeby klienta;
 3. niepewność co do zachowania poufności informacji i danych;
 4. ryzyko utraty doświadczenia w realizacji funkcji logistycznych („wyjście z wprawy”).

BODŹCE DO PODJĘCIA DECYZJI O OUTSOURCINGU

 • ograniczenie potencjału/ przestrzeni;
 • brak niezbędnej fachowej wiedzy;
 • zmiany organizacyjne;
 • problemy z siłą roboczą;
 • fuzje i przejęcia;
 • nowe produkty i rynki;
 • zmieniające się wymagania klientów.

W strukturze każdej firmy możliwa jest identyfikacja wadliwych lub nie w pełni sprawnych ogniw, które pochłaniają nadmiernie bądź niepotrzebnie czas, przestrzeń i koszty.

Idea outsourcingu stwarza właśnie możliwość eliminacji takich ogniw i „przeniesienie” ich na partnera logistycznego z zewnątrz.

Badania przeprowadzone przez Outsourcing Institute wskazują na to, że ponad 90% firm które zdecydowały się na outsourcing jest zadowolonych ze swoich partnerów.

 


Like it? Share with your friends!

0
admin

0 Comments

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

error: Content is protected !!
Skip to content