Folder visualizer plus

Korzystając z dysku komputera podłączonego do sieci i do dysków zewnętrznych może się bardzo szybko zapełnić. Korzystając z sieci pobieram duże pliki zapisując je w wielu różnych miejscach i często zapominam o ich umiejscowieniu. Podczas gdy przeglądam strony www, na dysku komputera są bezustannie zapisywane dane. System Windows rozmieszcza je w folderach. Na dodatek część z tych plików to zwyczajnie śmieci, które z upływem czasu zabierają coraz więcej miejsca.

Aby połapać się w tym bałaganie polecam zainstalować program Folder Visua plus. Program pokaże w formie wykresu, które foldery i pliki zajmują na dysku najwięcej miejsca i gdzie przede wszystkim są zlokalizowane. W ten sposób pomoże odszukać niepotrzebne dane i odzyskać wolne miejsce na dysku.

www.abelssoft.com

Program w bardzo przejrzysty sposób pokazuje, które pliki i katalogi zajmują na dysku wiele miejsca.Po uruchomieniu programu ukazuje się jego okno główne.

Po uruchomieniu programu ukazuje się jego okno główne.

Ekran podstawowy

Widoczne są w nim ikony wszystkich dostępnych napędów dyskowych podłączonych do komputera. Naszym zadaniem jest zaznaczenie tych, których zawartość chcemy przeanalizować, np. w celu ich przeskanowania ( przycisk zielony przycisk – SKANUJ).

Program automatycznie przeprowadza skanowanie dysków. Proces jednak trwa zależnie od liczby i wielkości od liczby i wielkości dysków oraz od wielkości dysków.

W lewj kolumnie WIDOK FOLDERU _Mój komputer _mamy do dyspozycji drzewko katalogowe. Gdy zazanaczymy jeden z dysków na drzewku katalogowy, np. dysk C, wyświetlą się w prawej sekcji pod zakładką PRZEGLĄD informacje o jego rozmiarze i procentowy wykorzystaniu. ABY uzyskać pełną listę plików i podkatalogów znajdujących się na wybranym dysku lu w folderze głównym, klikamy na zakładkę _ZAWARTOŚĆ _. Na wyświetlonej liście mamy wgląd w takie dane, jak rozmiary plików, ile procentowo zajmują powierzchni na dysku oraz ich opisy.

Pod zakladkaą _TYPY PLIKÓW_ dowiemy się, jakie typy plików ( np. archiwa, obrazy, dokumenty, plliki wideo) zajmują na dysku lub we wskazanym folderze najwięcej miejsca oraz pokazane są w postaci wykresu.

Jeśli poszukujemy duże pliki to korzystamy z zakładki _ TOP 100 PLIKÓW _wyświetla ona listę stanu największych plików znajdujących się na wybranym dysku lu we wskazanym folderze.

Bezpośredni Z programu nie można usuwać danych. Gdy znajdziemy plik, którego chcemy się pozbyć, zaznaczamy go myszką(prawy przycisk myszy i wybieramy opcję _OTWÓRZ W EKSPLOATORZE _. Wyświetli się okno z zawartością folderu, stąd możemy go usunąć (DEL) lu przeciągając plik myszką do systemowego kosza.

Comments

comments

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

GSGRAPH GSZOSTOK