AU.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach oraz AU. 34. Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach

2 min


0

AU.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach oraz AU. 34. Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach

 1. BHP.
 2. (PDG) Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.
 3. Język obcy.
 4. Kompetencje personalne i społeczne.
 5. Organizacja małych zespołów.
 6. Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie.

AU. OBSŁUGA PODRÓŻNYCH W PORTACH I TERMINALACH.

 1. Organizowanie obsługi podróżnych w portach i terminalach.
 • określa oczekiwania klientów,
 • korzysta z map, przewodników, ofert biur podróży, informatorów,
 • wykorzystuje technologie informatyczne w procesie planowania, organizacji oraz eksploatacji portów i terminali,
 • przygotowuje oferty usług dla podróżnych,
 • planuje obsługę podróżnych w terminalach pasażerskich,
 • sporządza dokumentację związaną z planowaniem obsługi podróżnych,
 • przestrzega norm i stosuje przepisy prawa dotyczące transportu,
 • przestrzega norm i stosuje przepisy prawa dotyczące obsługi podróżnych.

2. Wykonywanie obsługi podróżnych w portach i terminalach. (GS)

 • wykonuje materiały informacyjne dla podróżnych,
 • udziela informacji podróżnym w terminalach pasażerskich,
 • sporządza dokumentację (dokumenty) podróżnych wymagane w terminalach pasażerskich,
 • obsługuje pasażerów zgodnie z obowiązującymi procedurami, także w sytuacjach kryzysowych,
 • podejmuje działania związane z przewozem osób chorych, niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki,
 • obsługuje urządzenia do kontroli osób i bagażu w portach lotniczych,
 • posługuje się językami obcymi.

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie jest organizacja prac w terminalach przeładunkowych, tj. prac związanych z przeładunkiem z jednych środków transportu na drugie. Absolwent potrafi obsługiwać środki transportu w portach morskich i rzecznych, terminalach .samochodowych, kolejowych i lotniczych. Dba o właściwy stan jakościowy i ilościowy ładunków przemieszczanych przez port lub terminal.

Po ukończeniu kształcenia absolwent danego typu szkoły kształcącej w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali może być zatrudniony w: przedsiębiorstwach spedycyjnych, transportowych agencjach obsługi portów morskich, portach morskich i rzecznych oraz terminalach lotniczych, samochodowych i kolejowych.

AU. 34 ORGANIZACJA I PROWADZENIE PRAC ZWIĄZANYCH Z PRZEŁADUNKIEM ORAZ MAGAZYNOWANIEM TOWARÓW W PORTACH I TERMINALACH

 1. ORGANIZOWANIE PRAC ZWIĄZANYCH Z PRZEŁADUNKIEM I MAGAZYNOWANIEM TOWARÓW W PORTACH I TERMINALACH:
 • określa elementy infrastruktury portów i terminali,
 • określa wyposażenie portów i terminali,
 • rozróżnia środki transportu bliskiego i transportu dalekiego oraz określa ich przeznaczenie,
 • dobiera środki transportu bliskiego do przeładunku towarów,
 • rozróżnia rodzaje opakowań,
 • prowadzi racjonalną gospodarkę opakowaniami i kontenerami,
 • oblicza wielkość powierzchni magazynowej oraz określa miejsca składowania towarów,
 • planuje prace związane z przeładunkiem i magazynowaniem towarów, w tym towarów niebezpiecznych, ponadnormatywnych i żywych zwierząt,
 • wykonuje czynności związane z magazynowaniem i przeładunkiem towarów,
 • obsługuje regały magazynowe niskiego i wysokiego składowania,
 • korzysta z oprogramowania specjalistycznego w pracach przeładunkowo-magazynowych,
 • obsługuje automatyczne systemy składowania o określania towarów,
 • organizuje obsługę środków transportu dalekiego w zakresie prac przeładunkowych,
 • planuje rozmieszczenie ładunków w środkach transportu dalekiego,
 • przestrzega przepisów prawa dotyczących magazynowania i transportu towarów i ładunków.

2. PROWADZENIE DOKUMENTACJI MAGAZYNOWEJ I PRZEWOZOWEJ W PORTACH I TERMINALACH:

 • przestrzega norm i stosuje przepisy prawa dotyczące magazynowania, przewozu i bezpieczeństwa ładunków w portach i terminalach,
 • określa odpowiedzialność materialną, osobistą i wspólną za powierzone mienie,
 • udziela klientom informacji na temat usług świadczonych w portach i terminalach,
 • przestrzega zasad rozpatrywania reklamacji dotyczących obsługi ładunków w portach i terminalach,
 • oblicza zapotrzebowanie na powierzchnię magazynową,
 • przeprowadza inwentaryzację magazynów,
 • oblicza koszty przeładunku i operacji magazynowych,
 • sporządza ofertę handlową na wykonanie obsługi towarów i ładunków,
 • przygotowuje rozliczenia kosztów przeładunku, korzystania z infrastruktury portów i terminali oraz usług dodatkowych.

Like it? Share with your friends!

0
admin

0 Comments

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.